Çevre Yönetimi Politikamız

Hümay Lojistik olarak,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında,
Faaliyelerimizden kaynaklı oluşabilecek atıkların çevreye olası etkilerini en aza indirmeye çalışmak,
Çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle çevreye olan duyarlılıklarını arttırmak,
Bu doğrultuda hareket ederek, çevremizin doğal yapısını korumaya yönelik tedbirler almak hedefimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


Hümay Lojistik olarak,
Faaliyetlerimize ait tüm süreçler boyunca İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’nın gereklerine uygun hareket ederek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.