Bilgi Güvenliği Politikamız

Hümay Lojistik olarak,
Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde bir strateji izlenmesi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara ve sözleşmelere uygun hareket edilmesi,
Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş bilgi güvenliği uygunluğunun sağlanması,
Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak amacıyla birlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğinin sağlanması,
Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizin, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yönetiminin sağlanmasıdır.